Làm quen với văn học

Câu chuyện "Cậu bé Tích Chu"

Lĩnh vực PTNN

Hoạt động LQVVH

Truyện cổ tích "Cậu bé Tích Chu"

Lớp: 5 tuổi A1

Giáo viên thực hiện: Lý Thu Loan