Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục UBND huyện Ba Vì ban hành Thông báo số 528/TB-HĐXT ngày 28/11/2019 về kết quả điểm sát hạch thực hành giảng dạy vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức giáo dục huyện Ba Vì năm 2019, cụ thể như sau:

(Chi tiết tại file đính kèm)

528-TBUB-2019.pdf

Mầm non 2019.pdf

Tiểu học 2019.pdf

THCS 2019.pdf