Tiểu khu I xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá dành cho Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên (CBGV- NV) trong Tiểu khu năm học 2019 - 2020 như sau:

(Chi tiết tại file đính kèm)

KH_To chuc giai Bóng đá_ CBGV_NV_2019_2020 .doc