Trường Mầm Non BA VÌ tuyển sinh năm học 2022-2023.

🔔🔔🔔 Thông báo tuyển sinh trường Mầm Non BA VÌ Năm học 2022-2023

❤️❤️Chào mừng các Bé yêu đến với trường Mầm non BA VÌ - Trường Mầm non Hạnh phúc❤️❤️

🏘 Trường Mầm Non BA VÌ tuyển sinh năm học 2022-2023.              

1️⃣. Địa bàn tuyển sinh: Trẻ cư trú trên địa bàn Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, TP.Hà Nội
2️⃣. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ trong độ tuổi mầm non, các bé sinh năm 2017, 2018, 2019, 2020.

2️⃣. Chỉ tiêu tuyển sinh: 
Nhà trường sẽ tuyển sinh thêm trẻ mới các độ tuổi như sau:
🍀Độ tuổi 5 tuổi :  1 trẻ
🍀Độ tuổi 4 tuổi :  4 trẻ
🍀Độ tuổi 3 tuổi :  15 trẻ
🍀Độ tuổi nhà trẻ 24 - 36 tháng : 54 trẻ
☎ Số ĐT trực tuyển sinh

☎️ : 0964472368 - Cô Lệ Thuỷ HT

☎️ :0972800498 - Cô Đoàn Bình PHT

☎️ : 0968866077 - Cô Bạch Hạnh PHT