Thông báo giờ làm việc mùa hè của PGD Ba Vì thực hiện từ ngày 16 tháng 4 năm 2021, cụ thể: