Hoạt động tạo hình: Vẽ ngôi nhà của bé ( Đề tài)

Lĩnh vực Phát triển thẩm mĩ

Hoạt động tạo hình

Đề tài: Vẽ ngôi nhà của bé

Lớp: 5 tuổi A1

Giáo viên: Lý Thu Loan- GV