Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ

Hoạt động: Tạo hình

Đề tài: Tô nét và tô màu con cá

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ

Hoạt động: Tạo hình

Đề tài: Tô nét và tô màu con cá

Lớp: 4 tuổi B3

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Phương

Video hướng dẫn phụ huynh chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà.