Hoạt động tạo hình

Đề tài: Vẽ chân dung cô giáo

Hoạt động tạo hình

Đề tài: Vẽ chân dung cô giáo

Lớp: 5 tuổi A1

Giáo viên hướng dẫn: Lý Thu Loan