Hoạt động đạt giải 3 trong cuộc thi "Thiết kế hoạt động hướng dẫn phụ huynh CS & GD trẻ tại nhà chào mừng ngày 22/12"

Giáo viên hướng dẫn: Triệu Thị Thủy

Lớp: 4 tuổi B1

Hoạt động làm quen với văn học

Câu chuyện "Chuột- Gà Trống và Mèo"

Hoạt động đạt giải 3 trong cuộc thi "Thiết kế hoạt động hướng dẫn phụ huynh CS & GD trẻ tại nhà chào mừng ngày 22/12"

Giáo viên hướng dẫn: Triệu Thị Thủy

Lớp: 4 tuổi B1