Lĩnh vực phát triển nhận thức

Hoạt động khám phá khoa học: Gia đình thân yêu của bé

Lĩnh vực phát triển nhận thức

Hoạt động khám phá khoa học: Gia đình thân yêu của bé

Lớp: 4 tuổi B1

Giáo viên thực hiện: Triệu Thị Thỏa - TTCM khối MG