Thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch hoạt động của y tế học đường, trường MN Ba Vì phối hợp với Trạm y tế xã Ba Vì tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, năm học 2019-2020. Tổng số 212 học sinh được khám tổng quan, đều có sức khỏe tốt.

                    Một số hình ảnh tại đợt khám sức khỏe: