BGH trường MN Ba Vì kính gửi tập thể GVNV công văn số 819/PGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Phòng GD&ĐT Ba Vì V/v tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng quản lý thông tin trên mạng xã hội. 

   Đề nghị tập thể Nhà trường tích cực xem thông tin, LIKE, chia sẻ thông tin chính thống của UBND huyện và Phòng GDĐT tại 3 trang: 

1. Ba Vì xanh:                                                                       

     https://www.facebook.com/Ba-V%C3%AC-xanh-313740876014914                                                                                       

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì                                   

      https://www.facebook.com/bavi.edu.vn                                 

 3. Tre làng                                                                                             

      https://www.facebook.com/Tre-l%C3%A0ng-111213111222874                                                                  

      Đây là nhiệm vụ quan trọng, rất mong tập thể Nhà trường phát huy vai trò, trách nhiệm của mình. 

      Trân trọng!