Thực hiện công văn Số 376/UBND-TTYT ngày 02/3/2021 của UBND huyện Ba Vì, đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone sau đó đăng ký thông tin điểm kiểm dịch theo hướng dẫn.

(Chi tiết tại file đính kèm)

717-CVUB-2021_signed.pdf

               Các đồng chí thực hiện cài đặt và khai báo Y tế xong quét mã QR của Nhà trường. Trân trọng!