Công tác viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao khả năng tự nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học để giải quyết những khó khăn vướng mắc, các vấn đề thực tiễn trong công tác quản lý, chỉ đạo, chăm sóc, giáo dục học sinh của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trao đổi những giải pháp sáng tạo, những phương pháp hay, những ý tưởng mới, những kinh nghiệm trong chăm sóc, giáo dục với đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng chăm sóc, giáo dục và thực hiện các mục tiêu đổi mới giáo dục của Ngành GD&ĐT nói chung và trường mầm non Ba Vì nói riêng.

   

     Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-MNBV ngày 14/5/2021, quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm, xét duyệt SKKN cấp trường năm học 2020-2021. Danh sách hội đồng gồm có:

 

1

Bà: Bàn Thị Lệ Thủy

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

Bà: Đoàn Thị Bình

P. hiệu trưởng

Phó chủ tịch

3

Bà: Bạch Thị Hạnh

P. hiệu trưởng

Phó chủ tịch

4

Bà: Lý Thị Bích Hồng

GV-TTCM MG

Thư ký

5

Bà: Triệu Thị Thơm

GV- CT CĐ

Thành viên

6

Bà: Triệu Thị Mừng

GV- TTCM NT

Thành viên

7

Bà: Triệu Thị Thoả

GV-TPCM MG

Thành viên

8

Bà: Bàn Thị Bình

GV-TPCM NT

Thành viên

    

        Ngày 17, 18 tháng 5 năm 2021, Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm của nhà trường đã làm việc hết sức nghiêm túc, khẩn trương để cùng góp ý, chấm và lựa chọn những sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng, có hiệu quả và có sức lan tỏa tốt để trình cấp trên xét duyệt. Mỗi sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng sẽ được đưa vào thực tiễn hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường.

             Hội đồng chấm, xét duyệt SKKN cấp trường

 

               Kết quả: Tổng số 17 sáng kiến

               Xếp loại A:16

               Xếp loại B: 01

     Hội đồng đã lựa chọn được 16 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A cấp trường gửi cấp trên xét duyệt.