Lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ trường mầm non Ba Vì năm 2021

Ngày 05/01/2021 vừa qua, Chi bộ trường Trường mầm non Ba Vì đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đối với 2 đồng chí ưu tú: Triệu Thị Thủy, Vũ Thanh Hương. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của Chi bộ trường nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự chủ trì của các đồng chí trong ban chi ủy và sự chứng kiến của toàn thể Đảng viên trong chi bộ. Các đồng chí được kết nạp lần này là những người  gương mẫu trong công việc, kiên trì phấn đấu và tu dưỡng rèn luyện theo lý tưởng của Bác Hồ và tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, được chi bộ và các giáo viên nhân viên trong nhà trường tín nhiệm cao.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ kết nạp Đảng viên mới:

 

Các đồng chí nhận quyết định kết nạp Đảng viên mới

Các đồng chí nhận quyết định kết nạp Đảng viên mới

Lời tuyên thệ của đồng chí Vũ Thanh Hương trong lễ kết nạp Đảng

Lời tuyên thệ của đồng chí Triệu Thị Thủy trong lễ kết nạp Đảng