Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Ba Vì, kế hoạch tổ chức “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021.

(Chi tiết tại file đính kèm)

311-UBND_KH_tổ chứcTuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.pdf

 

Kế hoạch số 68/KH-MNBV ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Trường MN Ba Vì, kế hoạch tổ chức “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021.

(Chi tiết tại file đính kèm)

MNBV-KH TUAN_LE_HOC_TAP_SUOT_DOI 2021.docx