Công văn số 663/PGDĐT, ngày 03/6/2021 V/v tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý dạy học và CCHC.

        (Chi tiết tại file đính kèm)

663_PGD_CV UNG DUNG CNTT TRONG DAY HOC, CCHC.pdf