Công văn số 25/PGD&ĐT ngày 07 tháng 1 năm 2022 Vv hưởng ứng cuộc thi "Xây dựng cơ quan Xanh- Sạch- Đẹp" huyện Ba Vì năm 2022.

  (Chi tiết tại file đính kèm)

25-vv triển khai cuộc thi XD cơ quan Xan.pdf