Lĩnh vực phát triển nhận thức

Hoạt động làm quen với toán

Đề tài: Dạy trẻ đo độ dài một đối tượng bằng các thước đo khác nhau

Giáo viên thực hiện: Bàn Thị Bình

Lớp 5 tuổi A1