Chúng tôi hiểu rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

                  Trường MN bán công Ba Vì chuyển đổi thành trường MN Ba Vì năm 2009 theo QĐ số 205/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2009 của UBND huyện Ba Vì.

                   Trường MN Ba Vì có 03 điểm trường thuộc địa bàn Xã Ba Vì. Xã Ba Vì là một xã miền núi nằm dưới chân núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì. Phía đông giáp xã Vân Hòa phía bắc giáp xã Tản Lĩnh, Ba Trại. Phía tây giáp xã Minh Quang, Khánh Thượng. Phía Nam là núi Ba Vì. Với tổng diện tích tự nhiên là 2538,01ha, dân số chiếm 98% là người đồng bào Dao.Tổng số hộ là 461 hộ gia đình. Tổng số khẩu là 1918 nhân khẩu. Trường MN Ba Vì với địa bàn rộng, khu trung tâm cách xa điểm lẻ, vì thế gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình CS-GD trẻ.

 

Khu TT Yên Sơn-Thôn Yên Sơn- Xã Ba Vì-Huyện Ba Vì-TP. Hà Nội

 

Khu Hợp Sơn-Thôn Hợp Sơn- Xã Ba Vì-Huyện Ba Vì-TP. Hà Nội

 

Khu Hợp Nhất-Thôn Hợp Nhất- Xã Ba Vì-Huyện Ba Vì-TP. Hà Nội

                    Khắc phục mọi khó khăn CB GV NV luôn đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình. Trường MN Ba Vì đã và đang khẳng định chất lượng CS-GD tại Ba Vì ngày càng phát triển.