Trường MN Ba Vì hướng tới mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Ba Vì xem đạo đức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, luôn đặt mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ lên hàng đầu, cô giáo như người mẹ thứ 2 của trẻ.

            100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non đạt chuẩn và trên chuẩn.

            100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

            100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu.

            Giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

            Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

            Được tập huấn bồi dưỡng thường xuyên về chương trình, hình thức mới.

            Trường MN Ba Vì có 3 điểm trường với các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi tương đối đầy đủ đáp ứng nhu cầu học và chơi của học sinh.