Nơi gửi chọn niềm tin

 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV-UV BCH ĐTN-Thành viên tổ CNTT
  • Điện thoại:
   0362640350
 • Vũ Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV-Tổ phó CM Khối MG-TV tổ CNTT
  • Điện thoại:
   0985626845
 • Bàn Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM khối MG
  • Điện thoại:
   0396214410
  • Email:
   banthibinhthanh1987@gmail.com
 • Bạch Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0968866077
  • Email:
   hanhbach82@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 48
Tháng trước : 2.144