Nơi gửi chọn niềm tin

 • Bàn Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM khối NT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0396214410
  • Email:
   banthibinhthanh1987@gmail.com
 • Triệu Thị Mừng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM khối NT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0376829460
  • Email:
   trieuthimung1979@gmail.com
 • Triệu Thị Thỏa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM khối MG
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0938827685
  • Email:
   thoaquyen1402bavi@gmail.com
 • Lý Thị Bích Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM khối MG
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0376817104
  • Email:
   anhhuong0123@gmail.com
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 46
Tháng trước : 1.421