Ngày 05/05/2020 Phòng GD&ĐT Ba Vì ra Công văn số 252/PGDĐT về việc tổ chức dạy và học khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.