Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường sự quan hệ, phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đạt kết quả tốt nhất trong năm học. Trường Mầm non Ba Vì đã tổ chức hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm học 2022 – 2023 vào ngày 17/9/2022 tại Trường mầm non Ba Vì.

   Căn cứ Kế hoạch số 1115/KH-GD&ĐT-MN ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Phòng giáo dục và Đào tạo Ba Vì, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp học MN huyện Ba Vì

   Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-MNBV ngày 14 tháng 9 năm 2022 của trường MN Ba Vì, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023;

   Căn cứ vào cuộc họp chi bộ ngày 05/9/2022 của trường mầm non Ba Vì về công tác triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; Đồng thời nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường sự quan hệ, phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đạt kết quả tốt nhất trong năm học. 

   Trường Mầm non Ba Vì đã tổ chức hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm học 2022 – 2023 vào ngày 17/9/2022 tại Trường mầm non Ba Vì. Do các điểm trường cách xa nhau nên BGH quyết định chia thành 2 điểm họp phụ huynh, điểm khu Yên Sơn do đồng chí Bàn Thị Lệ Thủy- BTCB- Hiệu trường nhà trường điều hành và triển khai nội dung hội nghị; điểm khu Hợp Nhất do 2 đồng chí Đoàn Thị Bình và  Bạch Thị Hạnh- PHT nhà trường điều hành và triển khai nội dung hội nghị.

   Tại Hội nghị các bậc phụ huynh đã trao đổi, thảo luận và có những ý kiến góp ý cùng với Ban giám hiệu nhà trường, trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, sự tương tác, phản hồi tích cực từ phụ huynh đã tạo điều kiện cho Hội nghị thành công tốt đẹp giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học 2022- 2023.

   Dưới đây là một số hình ảnh trong hội nghị:

   Hội nghị họp phụ huynh đầu năm là dịp quan trọng để giáo viên triển khai kế hoạch hoạt động trong cả năm học của học sinh tới phụ huynh, là dịp để giáo viên lắng nghe những chia sẻ từ phụ huynh về việc học của các con tại trường. Không những vậy buổi họp đầu năm còn là cơ hội để xây dựng mối quan hệ hợp tác, gắn bó và thân tình giữa gia đình và nhà trường, giữa cô giáo và các bậc cha mẹ học sinh. Nhà trường tin rằng những buổi gặp thân mật này sẽ giúp phụ huynh và giáo viên hiểu rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình trong việc giáo dục thế hệ tương lai. Nhà trường đã tổ chức thành công hội nghị họp phụ huynh đầu năm, với sự tin tưởng và đồng thuận cao.