Ngày 16/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội có Công văn số 4424/SGDĐT-CTTT về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh.

(Chi tiết tại file đính kèm)

04.CV phòng chong rét cho HS Ha Noi - sua(16.12.2020_17h30p29)_signed.pdf