Ngày 27/9/2019, Phòng GD&ĐT Ba Vì ban hành kế hoạch số 779/KH-PGDĐT về tổ chức, thực hiện công tác sáng kiến kinh nghiệm,
nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020.

Chi tiết văn bản và các biểu mẫu xem file đính kèm.