Ngày 07/10/2019, Sở Nội vụ Hà nội có Công văn số 2416/SNV-TCCB hướng dẫn thực hiện Quyết định 15/2019/QĐ-UBND Hà Nội bổ nhiệm, điều động công chức lãnh đạo quản lý.

Chi tiết xem file đính kèm.