Căn cứ kế hoạch Số:689 /KH- GD&ĐT- MN ngày 03/09/2019 – Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non Năm học 2019 – 2020 của phòng giáo dục và Đào tạo Ba Vì

         Thực hiện kế hoạch số: 42/KH-MNBV ngày 10/09/2018 của Trường MN Ba Vì về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

         Căn cứ vào tình hình thực tế về chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong nhà trường, Trường MN Ba Vì xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề thuộc lĩnh vực “Phát triển thẩm mỹ” năm học 2019 - 2020 như sau:

MN Ba Vì- Kế hoạch thi_GVG-2019-2020.docx