Phòng GD & ĐT phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng đá giành cho CBGVNV toàn ngành GD năm học 2019-2020 như sau:

(Chi tiết tại file đính kèm)

KH_ Tổ chức Bóng đá CBGV, NV ngành GD năm học 2019-2020.pdf