Sáng ngày 16/10/2020, Trường Mầm Non Ba Vì đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức ( CBCCVC) năm học 2020- 2021 với sự góp mặt đông đủ của CBGVNV trong nhà trường. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tổng kết những thành tích đã đạt được của tập thể và cá nhân trong nhà trường trong năm học 2019- 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020- 2021

Thực hiện công văn hướng dẫn số 557/HDLT-PGD&ĐT-LĐLĐ của Phòng GD&ĐT- Liên đoàn lao động huyện Ba Vì hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020-2021, sáng 16/10/2020, Trường Mầm Non Ba Vì đã long trọng tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2020-2021 với sự có mặt đông đủ của CBGVNV trong nhà trường có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá, tổng kết những thành tích đã đạt được của tập thể và cá nhân trong nhà trường trong năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

CBGVNV Trường Mầm Non Ba Vì có mặt đông đủ tham dự Hội nghị CBCCVC năm học 2020-2021

Đoàn chủ tịch gồm có 3 đồng chí: Đ/c Bàn Thị Lệ Thủy ( HT- BTCB), Đ/c Triệu Thị Thơm ( CTCĐ), Đ/c Triệu Thị Mừng ( TTCM khối NT)

Hội nghị CBCCVC là hội nghị phát huy quyền làm chủ của CBCCVC và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi CBCCVC, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021. Thông qua Hội nghị phát động tới các CBCCVC tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Nghành và địa phương phát động. Trên cơ sở đánh giá, tuyên dương những kết quả đã đạt được, nghiê túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại của năm học 2019-2020, từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong năm học 2020-2021.

 Sau lời khai mạc Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Bàn Thị Lệ Thủy ( HT-BTCB)  trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021. Nội dung báo cáo ghi nhận những thành tích đạt được và đánh giá cao tinh thần đoàn kết; khắc phục khó khăn của toàn thể CBCCVC  Nhà trường; cộng đồng trách nhiệm cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển. Đồng thời kêu gọi toàn thể CBCCVC  Nhà trường cần tiếp tục đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, cương quyết trong hành động thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể đưa ra trong báo cáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Đ/c Bàn Thị Lệ Thủy ( HT-BTCB) đọc báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; Đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021

Tiếp theo, Hội nghị được nghe báo cáo của đồng chí Triệu Thị Thơm - Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết phong trào thi đua HĐ CĐ năm học 2019-2020 và phương hướng HĐ CĐ năm học 2020-2021.

Đồng chí Triệu Thị Thơm ( CT CĐ) báo cáo tổng kết phong trào thi đua HĐ CĐ năm học 2019- 2020 và phương hướng HĐ CĐ năm học 2020- 2021

Sau khi nghe bản báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và phướng hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 do đồng chí Bàn Thị Lệ Thủy trình bày, cũng như báo cáo tổng kết phong trào thi đua HĐ CĐ năm học 2019-2020 và phương hướng HĐ CĐ năm học 2020-2021 do đồng chí Triệu Thị Thơm trình bày là bản quy chế làm việc do đồng chí Triệu Thị Mừng ( TTCM khối NT) trình bày.

Đồng chí Triệu Thị Mừng trình bày quy chế làm việc của nhà trường

Các quy chế, nội quy của nhà trường cũng đã được thông qua tại Hội nghị. CB-GV-NV nhà trường đã có những ý kiến tham luận nhằm đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Đ/c Triệu Thị Thỏa : Tham luận về chuyên môn.

Đ/c  Lý Thị Bích Hồng tham luận về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGVNV.

Hiệu trưởng đã tiếp thu ý kiến, giải trình, trả lời toàn bộ ý kiến của các cá nhân tại Hội nghị với một tinh thần trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu cơ quan và tiếp tục nghiên cứu xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2020-2021.

Tại Hội nghị Ban Thanh tra nhân dân đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019-2020 - Phương hướng nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân  năm học 2020-2021 và báo cáo công tác thu, chi tài chính của Nhà trường.

Để thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị năm học mới, Đ/c Bàn Thị Lệ Thủy ( Hiệu trưởng) và Đ/c Triệu Thị Thơm ( CTCĐ) thay măt cho BGH và tổ chức Công đoàn Nhà trường: Ký kết giao ước thi đua giữa BGH Nhà trường và tổ chức Công đoàn.

Thông qua Hội nghị CBCCVC đồng chí Đoàn Thị Bình ( PHT) phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021 nhằm kêu gọi toàn thể CBCCVC tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và sáng tạo; làm tốt công tác dân chủ, luôn tâm huyết và quyết tâm phấn đấu xây dựng Trường Mầm Non Ba Vì ngày càng phát triển. 

Đ/c Đoàn Thị Bình ( PHT) phát động phong trào thi đua năm học 2020- 2021.

Tập thể CBGVNV chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc 

Hội nghị CBCCVC năm học 2020-2021

 Hội nghị CB,CC,VC năm học 2020-2021 của Trường Mầm Non Ba Vì đã thành công tốt đẹp. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của ngành, của trường, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trường Mầm Non Ba Vì tin tưởng vào một năm học mới với nhiều thành công mới!