Thực hiện công văn số 830/PGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2021 của Phòng GD&ĐT Ba Vì, V/v tổ chức bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến chính trị hè cho giáo viên, nhân viên ngành GDĐT năm 2021.

    Sáng ngày 05 tháng 8 năm 2021, BGH trường MN Ba Vì tổ chức tập huấn trực tuyến chính trị hè cho giáo viên, nhân viên năm 2021.Thay mặt BGH Đồng chí Bạch Thị Hạnh- Phó hiệu trưởng nhà trường, làm báo cáo viên của buổi tập huấn. Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí trong BGH, GVNV tổng số 35/36 đồng chí (01 đồng chí GV nghỉ thai sản).

     Tại buổi tập huấn, đồng chí Bạch Thị Hạnh, Báo cáo viên đã truyền đạt tới các đồng chí giáo viên, nhân viên những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII và nội dung chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

 Đ/c Bạch Thị Hạnh-Phó HT báo cáo viên tại buổi tập huấn

 

Các Đ/c GVNV tham dự buổi tập huấn

   Qua buổi tập huấn, cũng như việc thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là một giải pháp hữu hiệu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là một việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cá nhân phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, cống hiến, lao động, sáng tạo; cũng là việc làm thiết thực để tri ân người cha già kính yêu của dân tộc. Trong mỗi cơ quan, đơn vị, trong mỗi nhà trường, vai trò của người đứng đầu, của Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ là không thể phủ nhận. Để học tập và làm theo Bác, mỗi người lãnh đạo phải ý thức rõ về vai trò thủ lĩnh của mình để góp phần tạo nên bước đột phá trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói riêng và góp phần phát huy tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Bác Hồ hằng mong muốn.