Phòng GDĐT gửi các đồng chí công văn của sở Y tế Hà Nội về việc "Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh, phòng chống dịch và y tế trường học".

Đề nghị các đồng chí  nghiên cứu kỹ nội dung để thực hiện.

- Thời gian đoàn về kiểm tra: Ngày 22/5/2020 ( thứ 6)

- Địa điểm: Đoàn chọn ngẫu nhiên 02 trường.

Rất mong các đồng chí chuẩn bị tốt các nội dung được kiểm tra.

Trân trọng!

(Chi tiết tại file đính kèm)

Công văn số 287 tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh, PCD và y tế trường học.pdf