Phòng GD&ĐT Ba Vì gửi Quyết định điều chỉnh khung thời gian năm học 2019-2020 trên địa bàn TP Hà Nội.

(Chi tiết tại file đính kèm)

quyet-dinh-1520-qd-ubnd-ha-noi-2020-sua-doi-quyet-dinh-ve-ke-hoach-thoi-gian-nam-hoc.pdf