Quy trình vệ sinh khử khuẩn như sau:

(Chi tiết tại file đính kèm)

Quy trình vệ sinh khử khuẩn.docx