Tháng 2/ 2020 trường mầm non Ba vì tiếp nhận 2 đồng chí giáo viên mới , nhà trường đã xắp xếp lớp và phân công 2 đồng chí giáo viên cốt cán hướng dẫn tập sự tận tình.

Ngày 10/02 2020 trường mầm non tiếp nhận 2 đồng chí giáo viên mới đỗ viên chức về nhà trường đó là đồng chí Nguyễn Thị Phương và đồng chí Bùi Thị Thu. Nhà trường đã bố trí phân công sắp xếp lớp cho đồng chí Nguyễn Thị Phương vào lớp 2 tuổi và   đồng chí Bùi Thị Thu vào lớp 5 tuổi. BGH đã phân công 2 đồng chí tổ trưởng chuyên môn trực tiếp hướng dẫn tập sự tận tình cho hai đồng chí, đồng thời tổ chuyên môn cũng lên kế hoạch để dự giờ các hoạt động rút kinh nghiệm cho 2 đồng chí giáo viên mới. Sau thời gian được hướng dẫn tập sự 2 đồng chí đã đạt được khá nhiều kết quả trong các hoạt động 

Giờ hoạt động âm nhạc nghe hát của đồng chí Nguyến Thị Phương lớp 2 tuổi.           

Một số hoạt động động khám phá của đồng chí Bùi Thị Thu lớp 5 tuổi