Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và tình hình thực tế của nhà trường, trong 2 ngày 22 và ngày 26 tháng 5 năm 2020 BGH nhà trường cùng phối hợp với tổ chuyên môn tiến hành kiểm tra toàn diện (học kỳ II) công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ 03 giáo viên: Lý Thị Dung (lớp 4 tuổi B1); Ngô Thị Điệp (lớp 3 tuổi C2); Đặng Thị Bích Phương (lớp NT D2).

          Đây là một trong những hoạt động hàng năm của nhà trường để đánh giá chất lượng giáo viên và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở các nhóm/lớp.

          Sau 2 ngày đi kiểm tra BGH nhà trường và tổ chuyên môn đã kiểm tra được 06 hoạt động trong đó xếp loại giỏi 4 hoạt động, khá 2 hoạt động; kết hợp kiểm tra sổ sách và môi trường nhóm lớp, xếp loại chung Cô giáo: Lý Thị Dung xếp loại tốt; Ngô Thị Điệp xếp loại tốt; Đặng Thị Bích Phương xếp loại khá. Sau mỗi hoạt động đoàn kiểm tra đều đóng góp ý kiến và rút kinh nghiệm cho giáo viên. Từ đó giúp cho giáo viên phát huy được những mặt ưu điểm và hạn chế được những mặt còn tồn tại trong mỗi tiết dạy để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong Nhà trường.

          Một số hình ảnh các hoạt động của trẻ:

Cô giáo Lý Thị Dung (Lớp 4TB1)

Cô giáo Đặng Thị Bích Phương (Lớp NTD2)

 

Cô giáo Ngô Thị Điệp (Lớp 3TC2)