Căn cứ quyết định số 17 / QĐ-MNBV ngày 14/05/2020 của Hiệu trưởng trường Mầm Non Ba Vì về việc kiểm tra toàn diện giáo viên học kì II- năm học 2019 - 2020. Ban kiểm tra nội bộ trường Mầm Non Ba Vì đã tiến hành kiểm tra hoạt động sư phạm của 03 đồng chí giáo viên từ ngày 22 đến ngày 26/05/2020 ( có quyết định kèm theo). Kết quả kiểm tra như sau:

Căn cứ quyết định số 17/ QĐ-MNBV ngày 14/05/2020 của Hiệu trưởng Mầm Non Ba Vì về việc kiểm tra toàn diện giáo viên học kì II- Năm học 2019 - 2020. Ban kiểm tra nội bộ trường Mầm Non Ba Vì đã tiến hành kiểm tra hoạt động sư phạm của 03 đồng chí giáo viên từ ngày 22 đến ngày 26/05/2020 ( Có quyết định kèm theo). Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí:

1. Bàn Thị Lệ Thủy - Hiệu trường, Trưởng ban KTNB

2. Đoàn Thị Bình - Phó hiệu trưởng, Phó ban KTNB

3. Bạch Thị Hạnh- Phó hiệu trưởng, Ủy viên

4. Triệu Thị Mừng- TT Nhà trẻ, Ủy viên

5. Lý Thị Bích Hồng- TT Mẫu giáo, Ủy viên

Căn cứ vào biên bản kiểm tra, đoàn kiểm tra báo cáo kết quả như sau

Ban kiểm tra nội bộ dự hoạt động sư phạm của cô giáo Lý Thị Dung

Hoạt động thanh tra toàn diện của cô giáo Ngô Thị Điệp

Hoạt động sư phạm lĩnh vực PTTC của cô giáo Đặng Thị Bích Phương

Qua đợt kiểm tra toàn diện giáo viên học kì II- Năm học 2019- 2020, kết quả cho thấy:

- Các đồng chí giáo viên đã có sự chuẩn bị các hoạt động sư phạm rất tốt.

- Tác phong sư phạm của cả 03 đồng chí đều nhẹ nhàng, linh hoạt

- Hồ sơ sổ sách đều đầy đủ, đúng quy định.

 Kết quả kiểm tra 03 giáo viên thì có 02 đồng chí được xếp loại Tốt, 01 đồng chí xếp loại Khá.