Thực hiện công văn số 167/PGDĐT ngày 04 tháng 2 năm 2021 của Phòng GD và ĐT huyện Ba Vì về việc hướng dẫn triển khai hệ thống phòng ngừa bạo lực học đường; Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học     2020-2021 của trường Mầm non Ba Vì.

          Trường Mầm non Ba Vì xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường trong trường học năm học 2020-2021; kèm theo bộ tài liệu: Hướng dẫn quy trình phòng chống bạo hành trẻ trong các cơ sở cơ sở giáo dục mầm non-Ths, cv Vũ Huyền Trinh vụ giáo dục mầm non, bộ giáo dục và đào tạo; hướng dẫn phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non-Ts. Nguyễn Thị Hồng Vân trưởng khoa GDMN, trường cao đẳng sư phạm trung ương.

(Chi tiết tại file đính kèm)

 KH phong chong bao luc hoc duong 2020 2021.docx

 

Trinh- Bài tập huấn.pptx

 

TS Vân_ Bài trình bày_ Hướng dẫn tích hợp phòng, chống bạo hành trẻ.pptx