Trường MN Ba Vì thông báo dự kiến khoản thu phục vụ công tác công tác giáo dục chăm sóc học sinh năm học 2019-2020 như sau