Thực hiện kế hoạch số 99/KH-PGD&ĐT ngày 13 tháng 02 năm 2020 của PGD& ĐT huyện Ba Vì V/v phổ biến SKKN cấp trường năm học 2019-2020;

           Thực hiện kế hoạch số 07/KH-MNBV ngày 18 tháng 02 năm 2020 của trường MN Ba Vì V/v phổ biến SKKN cấp trường năm học 2019-2020

           Sáng ngày 21 tháng 2 năm 2020 ,Trường MN Ba Vì đã tổ chức Hội nghị phổ biến Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường năm học 2019-2020 đến hội đồng sư phạm Nhà trường. Những sáng kiến được lựa chọn để phổ biến là những đề tài xếp loại A cấp huyện năm học 2018 -2019, báo cáo viên phổ biến là tác giả của chính đề tài được chọn. Cụ thể như sau:

+ SKKN “Những kinh nghiệm giúp trẻ 5 tuổi làm quen chữ cái”- Tác giải Vũ Thanh Hương.

+ SKKN “Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 4 tuổi” -Tác giả Triệu Thị Mừng.

+ SKKN “Một số biện pháp giúp trẻ 24- 36 tháng phát triển ngôn ngữ thông qua các hoạt động ở trường Mầm Non”- Tác giả Đặng Thị Bích Phương.

 

Đ/c Bạch Thị Hạnh-Phó hiệu trưởng thông qua nội dung của Hội nghị 

Báo cáo viên Triệu Thị Mừng-Phổ biến SKKN lớp 4 tuổi 

Báo cáo viên Đặng Thị Bích Phương-Phổ biến SKKN lớp NT 

          Tại Hội nghị, 03 tác giả của các Sáng kiến kinh nghiệm đã giới thiệu và chia sẻ với đồng nghiệp những giải pháp mới, những cách làm hay đã được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục tại lớp mình.
          Nội dung của những Sáng kiến kinh nghiệm được trình bày tại Hội nghị chính là nguồn tư liệu có ý nghĩa thiết thực để các GVNV trong trường nghiên cứu và áp dụng phù hợp với thực tiễn của mình, góp phần thúc đẩy hoạt động viết, phổ biến và áp dụng SKKN.

 

Đ/c Bàn Thị Lệ Thủy-Hiệu trưởng kết luận nội dung của Hội nghị 

 

           Kết thúc hội nghị, Đ/c Bàn Thị Lệ Thủy-Hiệu trưởng nhấn mạnh Nhà trường cần xây dựng kế hoạch phổ biến sáng kiến kinh nghiệm hàng năm cho đội ngũ, động viên khích lệ CB, giáo viên, nhân viên viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm. Những cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có những sáng kiến tiên tiến, những cách làm hiệu quả cần được phổ biến, nhân rộng, chia sẻ để mọi người được biết, áp dụng, đây là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay.