Công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ là nhiệm vụ rất quan trọng ở trường mầm non. Căn cứ kế hoạch số 1386/KH-GDĐT-MN, ngày 25 tháng 10 năm 2022 của phòng GD&ĐT, về việc kiến tập chuyên đề “Quản lý công tác chăm sóc nuôi dưỡng, Vệ sinh ATTP trong các cơ sở giáo dục mầm non” huyện Ba Vì năm học 2022 – 2023; Thực hiện kế hoạch số 199/KH-MNBV, ngày 15/11/2022 của trường MN Ba Vì, kế hoạch tổ chức chuyên đề “Quản lý công tác chăm sóc nuôi dưỡng, Vệ sinh ATTP” Trường MN Ba Vì năm học 2022 - 2023. Ngày 23 tháng 11 năm 2022 trường mầm non Ba Vì tổ chức chuyên đề “Quản lý công tác chăm sóc nuôi dưỡng, Vệ sinh ATTP” Trường MN Ba Vì năm học 2022 - 2023

   Dự và chỉ đạo có đồng chí Bàn Thị Lệ Thủy – Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Đoàn Thị Bình – Phó hiệu trưởng; báo cáo viên đồng chí: Bạch Thị Hạnh-Phó hiệu trưởng và các đồng chí giáo viên, nhân viên toàn trường. 

   Khai mạc chuyên đề đồng chí Bạch Thị Hạnh – Phó hiệu trưởng phụ trách công tác nuôi dưỡng, đã thông qua chương trình như sau:

 1. Từ 7h30 đến 7h45:

Đón tiếp đại biểu, ổn định t chức tại phòng hội đồng (tầng 3-Yên Sơn)

 1.  Từ 7h45 đến 8h15:

Dự quy trình giao nhận thực phẩm trực tiếp tại bếp ăn trường MN Ba Vì.

 1.  Từ 8h30 đến 9h45:
 •  Triển khai công tác Vệ sinh ATTP trong việc thực hiện CSND trẻ trong trường mầm non
 •  Tại phòng hội đồng trường Mầm non Ba Vì;
 •  Báo cáo viên: Bạch Thị Hạnh – Phó hiệu trưởng;
 •  Thành phần toàn thể đại biểu tham gia chuyên đề;
 1.  Từ 9h45 đến 10h00:
 •  Kiến tập tổ chức các hoạt động chia ăn tại bếp ăn;
 •  Thành phần: BGH và các đồng chí nhân viên;
 1.  Từ 10h00 đến 10h30:
 •  Dự tổ chức các HĐ chia ăn tại các lớp học;
 •  Thành phần toàn bộ giáo viên chia theo các khối lớp:

+ Lớp nhà trẻ D1 (tầng 01) - GV Lý Thu Loan- Lý Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị Huệ, gồm các GV khối nhà trẻ.

+ Lớp mẫu giáo 5 tuổi A1 (tầng 02) - GV Bàn Thị Bình- Triệu Thị Mừng, gồm các GV khối mẫu giáo.

 1. T 10h30 đến 11h30:
 •  Trao đổi thảo luận, rút kinh nghiệm và kết luận chuyên đề của BGH Nhà trường;
 •  Tại phòng hội đồng trường Mầm non Ba Vì;
 •  Thành phần: Toàn thể đại biểu tham dự Chuyên đề.

      Một số hình ảnh tại buổi chuyên đề:

Đồng chí Bạch Thị Hạnh-Phó hiệu trưởng, Thông qua chương trình chuyên đề

Dự quy trình xuất kho

Dự quy trình giao, nhận thực phẩm

Đồng chí Bạch Thị Hạnh-Phó hiệu trưởng, báo cáo viên triển khai công tác ATTP

Dự quy trình chia ăn tại bếp

 

 

Dự giờ hoạt động chia ăn tại lớp NTD1

 

Dự giờ hoạt động chia ăn tại lớp 5TA1

   Buổi chuyên đề kết thúc với phần trao đổi, thống nhất của BGH Nhà trường về công tác quản lý, CSND cũng như việc đảm bảo VSATTP. Nhà trường đã tổ chức chuyên đề theo đúng kế hoạch và phù hợp với tình hình thực tế. Qua buổi chuyên đề đã giúp đội ngũ giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc thực hiện quy chế chuyên môn. Từ đó nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân. Góp phần nâng chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trong nhà trường, tạo niềm tin và uy tín với phụ huynh khi gửi trẻ tại mầm non Ba Vì.