Các khoản thu hộ, thu theo quy định, thu theo thỏa thuận trường MN Ba Vì năm học 2020-2021

 

          Căn cứ vào cuộc họp ban đại diện HCMHS, các đồng chí tổ trưởng, CTCĐ, đại diện giáo viên  ngày 04 tháng 09 năm 2020.

         Căn cứ vào cuộc họp chi bộ ngày 05/9/2020 của trường mầm non Ba Vì về công tác triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021; thống nhất các khoản thu năm học 2020-2021

          Căn cứ vào cuộc họp ban đại diện HCMHS, các đồng chí tổ trưởng, CTCĐ, đại diện giáo viên  ngày 11 tháng 09 năm 2020 về việc thống nhất các khoản thu năm học 2020-2-21;

          Căn cứ các công văn, quyết định hướng dẫn các quy định thu trong trường học;

          Căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế của nhà trường;

          Trường mầm non Ba Vì đã xây dựng thống nhất các khoản thu học sinh các lứa tuổi như sau: 

1.Các khoản thu lớp nhà trẻ:

2. Các khoản thu lớp 3 tuổi

3. các khoản thu lớp 4 tuổi

4. các khoản thu lớp 5 tuổi