Một tháng con nghỉ học
Cô vẫn phải đến trường
Dọn dẹp, tổng vệ sinh
Để xua tan dịch bệnh.

Rồi cô còn phối hợp
Với y tế của Phường 
Phun khử cloramin
Giúp trường ta miễn dịch.

Rồi cô còn quét dọn 
Ra cả tận ngoài đường 
Khiến ngôi trường sạch tinh
Khi các con nghỉ học.

Rồi khi con đi học
Chắc sẽ rất ngỡ ngàng
Bởi ngôi trường mến yêu
Như thay màu áo khác!

                        (Sưu tầm).