Ngày 11/4/2019, UBND huyện Ba Vì đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 huyện Ba Vì. 

.