Ngày 18/9/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì đã đăng ký số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ Email tiếp nhận thông tin phản ánh các vấn đề GDĐT trên địa bàn huyện Ba Vì, năm học 2019 - 2020 về Sở GG&ĐT, nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân thuộc lĩnh vực giáo dục.

Ngày 18/9/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì đã đăng ký số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ Email tiếp nhận thông tin phản ánh các vấn đề GDĐT trên địa bàn huyện Ba Vì, năm học 2019 - 2020 về Sở GG&ĐT, nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân thuộc lĩnh vực giáo dục.

Hình thức tiếp nhận: Thông qua 2 hình thức: 

- Gọi điện đến đường dây nóng: ĐT 0989.583.583 - Ông Phùng Ngọc Oanh- Trưởng Phòng GD&ĐT; 

                                                   ĐT 0972.120.436 - Ông Nguyễn Minh Hà - Chuyên viên Phòng GD&ĐT

Thời điểm tiếp nhận: trong giờ hành chính.

- Gửi thư điện tử qua địa chỉ Email:oanhpn-bv@hanoiedu.vn

                                                        hanm-bv@hanoiedu.vn

Thời điểm tiếp nhận: Mọi thời điểm trong ngày.