Căn cứ vào Kế hoạch số 324/KH-GDĐT ngày 01/06/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021. Phòng GD&ĐT xin thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 1 như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh
Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2014). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.
2. Địa bàn tuyển sinh
Click vào đây để xem địa bàn tuyển sinh từng trường
3. Thời gian tuyển sinh
- Tuyển sinh trực tuyến:Từ ngày 01/8/2020 đến ngày 03/8/2020
Tại đường link: 
https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/dang-ky-tuyen-sinh
- Tuyển sinh trực tiếp:Từ ngày 13/8/2020 đến ngày 18/8/2020: trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng kí tuyển sinh trực tiếp
-Tuyển sinh bổ sung: Từ ngày 18/8/2020 đến ngày 20/8/2020 (nếu còn chỉ tiêu)
4. Số điện thoại đường dây nóng tuyển sinh
- Đ/c Cường - Phó phòng GD&ĐT Ba Vì: 0982 095741
- Đ/c Hồng - CV Phòng GD&ĐT Ba Vì: 0973 159368
- Đ/c Thảo - CB Phòng GD&ĐT Ba Vì: 0984 182988

Dưới đây là một số hướng dẫn phụ huynh sử dụng dịch vụ tuyển sinh trực tuyến:

Bước 1: Đăng nhập vào đường linkhttps://tsdaucap.hanoi.gov.vn/dang-ky-tuyen-sinh

Tại màn hình trang chủ, nhấn nút Đăng ký tuyển sinh.

Bước 2

Chọn kỳ tuyển sinh cần sử dụng, nhấn Đăng ký.

Bước 3

Lưu ý:

- Học sinh mầm non có thể nhập không cần mã học sinh và mật khẩu, phụ huynh nhập trực tiếp thông tin của học sinh vào form đăng ký tuyển sinh.

- Nếu thông tin về hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại không chính xác, phụ huynh vui lòng liên hệ cơ sở giáo dục cũ để chỉnh sửa hoặc đợi đến thời gian mở tuyển sinh trực tiếp mang hồ sơ tới trường để đăng ký tuyển sinh.

Bước 4

Chọn trường mà học sinh đăng ký tuyển sinh.

Lưu ý: Nếu phụ huynh không chọn được trường, phụ huynh vui lòng xem lại phân tuyến của trường muốn đăng ký tại “Tra cứu thông tin tuyển sinh”.

Bước 5

Phụ huynh kiểm tra lại thông tin sau đó nhập mã xác nhận và tích chọn cam kết, nhấn Tiếp tục.

Bước 6

Phụ huynh lưu lại mã hồ sơ đăng ký để tra cứu kết quả tuyển sinh.