Phòng GD & ĐT huyện Ba Vì triển khai đến các nhà trường thực hiện như sau:

(Chi tiết tại file đính kèm)

857_UngHo_Nguoingheo_2019.pdf