LĐLĐ Huyện Ba Vì gửi công văn số 84 về triển khai tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng ĐH Đảng các cấp

(Chi tiết tại file đính kèm)

CV 84 hdong vh vnghe chao mung dhoi đảng_0001.pdf

Huong-dan-123-BTGTW.doc