Trong không khí ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, và các ngày lễ lớn của Dân tộc, Ngày 13/1/2020 Chi bộ trường Mầm non Ba Vì long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

 Thực hiện kế hoạch số       ngày       của Đảng ủy xã Ba Vì về việc chỉ đạo Đại hội đối với các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 – 2023; Chiều ngày 13/1/2020chi bộ trường mầm non Ba Vì đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.  Tới dự và chỉ đạo đại hội  có đồng chí Triệu Văn Lịch-              xã Ba Vì cùng toàn bộ đảng viên trong Chi bộ.
            Đại hội  đã thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết chi bộ trong nhiệm kỳ qua.

 

       Đ/c Bàn Thị Lệ Thủy đọc Báo cáo tổng kết Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023

          Thông qua báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 đề ra.
           Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội , đồng chí Triệu Văn Lịch biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Chi ủy và đảng viên trong chi bộ đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra . Đồng  thời, đồng chí Triệu Văn Lịch cũng giao nhiệm vụ cho Chi bộ, mỗi đảng  viên trong chi bộ  tăng cường học hỏi để nâng cao trình độ về Chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.
           Thông qua bầu cử, đại hội Chi bộ trường MN Ba Vì đã bầu ra Cấp ủy mới gồm 03 đồng chí: Đồng chí Bàn Thị Lệ Thủy được bầu  gữ chức vụ  Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023; Đồng chí Triệu Thị Thơm gữ chức vụ  Phó bí thư chi bộ ; Đ/c Lý Thị Bích Hồng  Chi ủy viên.
           Đại hội  đã  kết thúc thành công tốt đẹp.Thành công của Đại hội có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển toàn diện của Chi bộ trong những năm tới. Song với sự nỗ lực phấn đấu của Chi bộ, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đảng ủy, HĐND, UBND xã Ba Vì sự phối kết hợp giữa các Chi bộ trong đảng bộ xã, nhất định Chi bộ  trường mầm non Ba Vì sẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Chi bộ đã đề ra./.

           Một số hình ảnh tại Đại hội: